Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle

KAPALI ALANDAYSANIZ

Deprem sonrasında önce kendi emniyetinizden emin olun.
Sonra çevrenizde yardım edebileceğiniz kimse olup olmadığını kontrol edin.
Depremlerden sonra çıkan yangınlar oldukça sık görülen ikincil afetlerdir. Bu nedenle eğer gaz kokusu alırsanız, gaz vanasını kapatın. Camları ve kapıları açın. Hemen binayı terk edin.
Dökülen tehlikeli maddeleri temizleyin.
Yerinden oynayan telefon ahizelerini telefonun üstüne koyun.
Acil durum çantanızı yanınıza alın, mahalle buluşma noktanıza doğru harekete geçin.
Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin.
Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakın.
Her büyük depremden sonra mutlaka artçı depremler olur. Artçı depremler zaman içerisinde seyrekleşir ve büyüklükleri azalır. Artçı depremler hasarlı binalarda zarara yol açabilir. Bu nedenle sarsıntılar tamamen bitene kadar hasarlı binalara girilmemelidir. Artçı depremler sırasında da ana depremde yapılması gerekenler yapılmalıdır.

AÇIK ALANDAYSANIZ

Çevrenizdeki hasara dikkat ederek bunları not edin.
Hasarlı binalardan ve enerji nakil hatlarından uzak durun.
Önce hemen yakın çevrenizde acil yardıma gerek duyanlara yardım edin.
Sonra mahalle toplanma noktanıza gidin.
Yardım çalışmalarına katılın. Özel ilgiye ihtiyacı olan afetzedelere -yaşlılar, bebekler, özürlüler- yardımcı olun.

YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ

Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.
Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayın. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir.
Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutun.
El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışın.
Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanın.Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Resimleri

 • 5
  Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler 3 yıl önce

  Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Sunumları

 • 5
  Önizleme: 2 yıl önce

  Deprem nedir? Deprem öncesinde, deprem esnasında ve deprem sonrasında neler yapılmalıdır slayt sunusu (pptx)

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  HATAY DEFTEDARLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI

  2. Sayfa
  Felaket Başa Gelmeden Evvel Önleyici Tedbirler Düşünmek Lazımdır.  Geldikten Sonra Dövünmenin Yararı Yoktur.                                                                                                  Mustafa Kemal ATATÜRK

  3. Sayfa
  SİVİL SAVUNMA 'Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı, Halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerinin idamesi için acil tamir ve ıslahı, Savunma gayetlerinin sivil halk tarafından azami surete desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadı ile alınacak her türlü silahsız , koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva eder.'

  4. Sayfa


  5. Sayfa
  DEPREMNe yazıkki dünyamızın acı gerçeği Bilinmez önceden ne zaman geleceği Soldurur bir anda nice narin çiçeği İnsanlığın korkulu rüyası deprem İniltiyle gelir gürültüyle gelir Güçlü olursa her şeyi devirir Kurtulan kurtulur kurtulamıyan ölür İnsanlığın korkulu rüyası deprem Geleceği bilinir vakti bilinmez Ansızın gelir gelmeden görünmez Bıraktığı izler yıllarca silinmez İnsanlığın korkulu rüyası deprem Denizlerde olursa dalgalar yaratır Karada olursa kaçacak yer aratır Canlar alır evsiz barksız bırakır İnsanlığın korkulu rüyası deprem Fayların fayzonların kırılmasıyla bilinir Birikmiş enerjinin boşalmasıda denir Olmaya görsün ne büyük felâkettir İnsanlığın korkulu rüyası deprem

  6. Sayfa


  7. Sayfa
  DEPREM NEDİR

  8. Sayfa


  9. Sayfa
  Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "DEPREM" denir.

  10. Sayfa


  11. Sayfa


  12. Sayfa


  13. Sayfa


  14. Sayfa
  Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp,

  15. Sayfa


  16. Sayfa


  17. Sayfa
  SONUMUZ BÖYLE OLMASIN

  18. Sayfa


  19. Sayfa
  Can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

  20. Sayfa


  21. Sayfa


  22. Sayfa


  23. Sayfa
  DEPREMİ İNCELEYEN BİLİM DALI Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini,

  24. Sayfa
  kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına "SİSMOLOJİ" denir.           

  25. Sayfa
  Yer Kabuğu Hareketinin Şematik Anlatımı

  26. Sayfa
  DEPREMİN PARAMETRELERİ

  27. Sayfa
  ODAK NOKTASI: Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı odak noktadır.Aynı zamanda iç merkez olarak da adlandırılır.

  28. Sayfa
  DIŞ MERKEZ Odak noktasına en yakın durumda olan yeryüzü noktasıdır. Aynı zamanda depremden en çok zarar gören ve depremi en kuvvetli hisseden bölgedir.

  29. Sayfa
  ODAK DERİNLİĞİ Deprem enerjisinin açığa çıktığı noktanın en kısa uzaklığıdır.

  30. Sayfa
  ODAK DERİNLİĞİNE GÖRE DEPREMLER KAÇA AYRILIR?

  31. Sayfa
  3’e Ayrılır * Derinliği 60 Km’ye kadar olan depremlere sığ depremler.

  32. Sayfa
  Derinliği 60 ile 300 Km arasında olanlara orta derinlikte depremler.

  33. Sayfa
  Derinliği 300-700 Km arasında olanlara da derin depremler denir.

  34. Sayfa
  DEPREM ÇEŞİTLERİ

  35. Sayfa
  1. Tektonik Depremler: İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılara Tektonik Depremler adı verilir.

  36. Sayfa
  Gerek şiddet gerekse etki alanı bakımından en önemli ve en yıkıcı olan depremlerdir. Yeryüzünde olan depremlerin % 90'ı bu gruba girer.

  37. Sayfa
  Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir

  38. Sayfa


  39. Sayfa
  İNGİLTERE YAPILAN HESAPLAMALAR ŞU SONUCU ORTAYA ÇIKARMIŞTIR

  40. Sayfa
  •   Her yıl 3,7 veya daha büyük bir deprem •   Her 10 yılda bir 4,7 veya daha büyük bir deprem •   Her yüz yılda bir 5,6 veya daha büyük bir deprem

  41. Sayfa
  Dünyadaki depremlerin %90'ı ve büyük depremlerin ise yaklaşık %80'i Pasifik Bölgesi'nde meydana gelmektedir.

  42. Sayfa
  2-VOLKANİK DEPREMLER Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar.

  43. Sayfa
  Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları

  44. Sayfa
  patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir

  45. Sayfa


  46. Sayfa


  47. Sayfa
  Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar.

  48. Sayfa


  49. Sayfa
  Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir.

  50. Sayfa
  Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

  51. Sayfa


  52. Sayfa


  53. Sayfa


  54. Sayfa


  55. Sayfa


  56. Sayfa


  57. Sayfa


  58. Sayfa
  ÇÖKÜNTÜ DEPREMLERi: Bir başka tip depremler de "ÇÖKÜNTÜ DEPREMLER"dir.

  59. Sayfa


  60. Sayfa
  Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ve maden ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile oluşurlar

  61. Sayfa
  ÇÖKÜNTÜ DEPREMİ SONUCU OLUŞMUŞ GÖL

  62. Sayfa
  Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu bilinmektedir.

  63. Sayfa


  64. Sayfa
  Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Özellikle karstik sahalarda görülürler.

  65. Sayfa


  66. Sayfa
  Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesindeki karstik mağaraların tavan kısımlarının çökmesi ile meydana gelirler.

  67. Sayfa


  68. Sayfa


  69. Sayfa


  70. Sayfa
  TSUNAMİ NE DEMEKTİR? Deprem sırasında denizde meydana gelen dev dalgalara TSUNAMİ denir.

  71. Sayfa


  72. Sayfa
  Bu dalgaların yükseklikleri depremin büyüklüğüne ve suyun derinliğine bağlı olarak değişir. Özellikle kıyı kesimlerinde yerleşim yerleri zarar görür.

  73. Sayfa
  DEPREMLER ÖNLENEBİLİRMİ? Deprem, önceden tespit edilip önlenmesi mümkün olmayan doğal bir olaydır.

  74. Sayfa
  Depremin nerede, ne zaman meydana geleceği, hangi şiddet ve büyüklükte olacağı henüz kesin olarak bilinememektedir.

  75. Sayfa
  DEPREMİN DİĞER ÖZELLİKLERİ Bazen büyük bir deprem olmadan önce küçük sarsıntılar olur. Bu küçük sarsıntılara "ÖNCÜ DEPREMLER" denilmektedir.         

  76. Sayfa
  Büyük bir depremin oluşundan sonra da belki birkaç yüz adet küçük deprem olmaya devam etmektedir. Bu küçük depremler "ARTÇI DEPREMLER" olarak isimlendirilir.         

  77. Sayfa
  Büyük depremin oluş anına göre bunların şiddetinde ve sayısında azalım görülür.

  78. Sayfa
  DEPREMİN ETKİLERİ

  79. Sayfa
  •   Camlar kırılabilir •   Binalar çökebilir •   Yangınlar çıkabilir •   Tsunamiler görülebilir •   Heyelanlar görülebilir •   Salgın hastalıklar görülebilir •   Temel gıda maddelerinin ve temel ihtiyaçların temininde zorluklar yaşanabilir Ruhsal ve psikojik zarar görebilir

  80. Sayfa
  DEPREM ŞİDDET CETVELİ Şiddet cetvellerinin açıklamasına geçmeden önce, burada kullanılacak terimlerin belirtilmesine çalışılacaktır. 

  81. Sayfa
  Özel bir şekilde depreme dayanıklı olarak projelendirilmemiş yapılar üç tipe ayrılmaktadır:

  82. Sayfa
  A TİPİ YAPILAR Kırsal konutlar, kerpiç yapılar, kireç ya da çamur harçlı moloz taş yapılar.

  83. Sayfa
  DEPREMDE EN ÇOK ZARAR GÖREN YAPILAR

  84. Sayfa


  85. Sayfa
  B TİPİ YAPILAR: Tuğla yapılar, yarım kagir yapılar, kesme taş yapılar, beton birket ve hafif prefabrike yapılar.

  86. Sayfa
  KESME TAŞ YAPILAR

  87. Sayfa
  BİRİKET YAPILAR

  88. Sayfa
  PREFABRİK YAPILAR

  89. Sayfa


  90. Sayfa
  C TİPİ YAPILAR Tipi : Betonarme yapılar, iyi yapılmış ahşap yapılar.

  91. Sayfa
  BETON ARME YAPILAR

  92. Sayfa
  AHŞAP YAPI

  93. Sayfa
  AHŞAP BİNA

  94. Sayfa
  Şiddet derecelerinin açıklanmasında kullanılan az, çok ve pek çok deyimleri ortalama bir değer olarak sırasıyla, %5, %50 ve %75 oranlarını belirlemektedir.

  95. Sayfa
  YAPILARDAKİ HASAR İSE BEŞ GRUBA AYRILMIŞTIR

  96. Sayfa
  HAFİF HASAR : İnce sıva çatlaklarının meydana gelmesi ve küçük sıva parçalarının dökülmesiyle tanımlanır.

  97. Sayfa


  98. Sayfa
  ORTA HASAR : Duvarlarda küçük çatlakların meydana gelmesi, oldukça büyük sıva parçalarının dökülmesi, kiremitlerin kayması, bacalarda çatlakların oluşması ve bazı baca parçalarının aşağıya düşmesiyle tanımlanır

  99. Sayfa
  AĞIR HASAR Duvarlarda büyük çatlakların meydana gelmesi ve bacaların yıkılmasıyla tanımlanır.

  100. Sayfa
  YIKINTI : Duvarların yarılması, binaların bazı kısımlarının yıkılması ve derzlerle ayrılmış kısımlarının bağlantısını kaybetmesiyle tanımlanır.

  101. Sayfa


  102. Sayfa


  103. Sayfa
  FAZLA YIKINTIYapıların tüm olarak yıkılmasıyla tanımlanır

  104. Sayfa
  Şiddet çizelgelerinin açıklanmasında her şiddet derecesi üç bölüme ayrılmıştır.Bunlardan;

  105. Sayfa
  a)Depremin kişi ve çevre üzerindeki etkileri,b)Depremin her tipteki yapılar üzerindeki etkileri,c) Depremin arazi üzerindeki etkileri belirtilmiştir.

  106. Sayfa
  MAGNİTÜD Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.

  107. Sayfa
  Enerjinin doğrudan doğruya ölçülmesi olanağı olmadığından, Amerika Birleşik Devletleri'nden Prof.C.Richter tarafından 1930 yıllarında bulunan bir yöntemle depremlerin aletsel bir ölçüsü olan "Magnitüd" tanımlanmıştır.

  108. Sayfa
  MŞK ŞİDDET CETVELİ   I- Duyulmayan (a) : Titreşimler insanlar tarafından hissedilmeyip, yalnız sismograflarca kaydedilirler.    

  109. Sayfa
  II- Çok Hafif (a) : Sarsıntılar yapıların en üst katlarında ,dinlenme bulunan az kişi tarafından hissedilir.

  110. Sayfa
  III- Hafif (a) : Deprem ev içerisinde az kişi, dışarıda ise sadece uygun şartlar altındaki kişiler tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen hafif bir kamyonetin meydana getirdiği sallantı gibidir.  

  111. Sayfa
  Dikkatli kişiler, üst katlarda daha belirli olan asılmış eşyalardaki hafif sallantıyı izleyebilirler.  

  112. Sayfa
  IV- ORTA ŞİDDETLİ (a) : Deprem ev içerisinde çok, dışarıda ise az kişi tarafından hissedilir. Sarsıntı, yoldan geçen ağır yüklü bir kamyonun oluşturduğu sallantı gibidir.

  113. Sayfa
  Kapı, pencere ve mutfak eşyaları v.s. titrer, asılı eşyalar biraz sallanır. Ağzı açık kaplarda olan sıvılar biraz dökülür. Araç içerisindeki kişiler sallantıyı hissetmezler.

  114. Sayfa
  V- ŞİDDETLİ (a) : Deprem, yapı içerisinde herkes, dışarıda ise çok kişi tarafından hissedilir. Uyumakta olan çok kişi uyanır, az sayıda dışarı kaçan olur. Hayvanlar huysuzlanmaya başlar.

  115. Sayfa
  Yapılar baştan aşağıya titrerler, asılmış eşyalar ve duvarlara asılmış resimler önemli derecede sarsılır. Sarkaçlı saatler durur. Az miktarda sabit olmayan eşyalar yerlerini değiştirebilirler ya da devrilebilirler

  116. Sayfa
  Açık kapı ve pencereler şiddetle itilip kapanırlar, iyi kilitlenmemiş kapalı kapılar açılabilir. İyice dolu, ağzı açık kaplardaki sıvılar dökülür. Sarsıntı yapı içerisine ağır bir eşyanın düşmesi gibi hissedilir.

  117. Sayfa
  (b) : A tipi yapılarda hafif hasar olabilir. (c) : Bazen kaynak sularının debisi değişebilir.

  118. Sayfa


  119. Sayfa
  VI- ÇOK ŞİDDETLİ  (a) : Deprem ev içerisinde ve dışarıda hemen hemen herkes tarafından hissedilir. Ev içerisindeki birçok kişi korkar ve dışarı kaçarlar, bazı kişiler dengelerini kaybederler.

  120. Sayfa
  Evcil hayvanlar ağıllarından dışarı kaçarlar. Bazı hallerde tabak, bardak v.s.gibi cam eşyalar kırılabilir, kitaplar raflardan aşağıya düşerler. Ağır mobilyalar yerlerini değiştirirler.

  121. Sayfa
  (b) : A tipi çok ve B tipi az yapılarda hafif hasar ve A tipi az yapıda orta hasar görülür.

  122. Sayfa
  (c) : Bazı durumlarda nemli zeminlerde 1 cm.genişliğin de çatlaklar olabilir. Dağlarda rastgele yer kaymaları, pınar sularında ve yeraltı su düzeylerinde değişiklikler görülebilir.

  123. Sayfa


  124. Sayfa
  VII- HASAR YAPICI (a) : Herkes korkar ve dışarı kaçar, pek çok kişi oturdukları yerden kalkmakta güçlük çekerler. Sarsıntı, araç kullanan kişiler tarafından önemli olarak hissedilir.

  125. Sayfa


  126. Sayfa
  (b) : C tipi çok binada hafif hasar, B tipi çok binada orta hasar, A tipi çok binada ağır hasar, A tipi az binada yıkıntı görülür.

  127. Sayfa
  (c) : Sular çalkalanır ve bulanır. Kaynak suyu debisi ve yeraltı su düzeyi değişebilir. Bazı durumlarda kaynak suları kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden akmaya başlar.

  128. Sayfa
  Bir kısım kum çakıl birikintilerinde kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama olabilir. Yeraltı boruları ek yerlerinden hasara uğrayabilir. Taş duvarlarda çatlak ve yarıklar oluşur.

  129. Sayfa
  VIII- YIKICI  a) : Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan kişiler rahatsız olur. Ağaç dalları kırılıp, düşer. En ağır mobilyalar bile hareket eder ya da yer değiştirerek devrilir. Asılı lambalar zarar görür.

  130. Sayfa


  131. Sayfa


  132. Sayfa
  (b) : C tipi çok yapıda orta hasar, C tipi az yapıda ağır hasar, B tipi çok yapıda ağır hasar, A tipi çok yapıda yıkıntı görülür.

  133. Sayfa
  Boruların ek yerleri kırılır. Abide ve heykeller hareket eder ya da burkulur. Mezar taşları devrilir. Taş duvarlar yıkılır.

  134. Sayfa
  XI - ÇOK AĞIR YIKICI  (b) : İyi yapılmış yapılarda, köprülerde, su bentleri, barajlar ve tren yolu raylarında tehlikeli hasarlar olur.

  135. Sayfa


  136. Sayfa
  c) : Dik şevli yol kenarlarında ve vadi içlerinde küçük yer kaymaları olabilir. Zeminde farklı genişliklerde cm.ölçüsünde çatlaklar oluşabilir.

  137. Sayfa
  Göl suları bulanır, yeni kaynaklar meydana çıkabilir. Kuru kaynak sularının akıntıları ve yeraltı su düzeyleri değişir.

  138. Sayfa
  IX- ÇOK YIKICI  (a) : Genel panik. Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar rastgele öte beriye kaçışır ve bağrışırlar.

  139. Sayfa
  Heykel ve sütunlar düşer. Bentlerde önemli hasarlar olur.

  140. Sayfa
  Toprak altındaki borular kırılır. Demiryolu rayları eğrilip, bükülür yollar bozulur.

  141. Sayfa


  142. Sayfa


  143. Sayfa
  (b) : C tipi çok yapıda ağır hasar, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda yıkıntı, B tipi az yapıda fazla yıkıntı olur.

  144. Sayfa
  A tipi çok yapıda fazla yıkıntı görülür.

  145. Sayfa
  (c) : Düzlük yerlerde çokça su, kum ve çamur tasmaları görülür. Zeminde 10 cm. genişliğine dek çatlaklar oluşur.

  146. Sayfa


  147. Sayfa
  Eğimli yerlerde ve nehir teraslarında bu çatlaklar 10 cm.den daha büyüktür.  

  148. Sayfa


  149. Sayfa


  150. Sayfa


  151. Sayfa
  Bunların dışında, çok sayıda hafif çatlaklar görülür. Kaya düşmeleri, birçok yer kaymaları ve dağ kaymaları olur.  

  152. Sayfa
  Sularda büyük dalgalanmalar meydana gelebilir. Kuru kayalar yeniden sulanır, sulu olanlar kurur. 

  153. Sayfa


  154. Sayfa


  155. Sayfa
  X- AĞIR YIKICI   (b) : C tipi çok yapıda yıkıntı, C tipi az yapıda yıkıntı, B tipi çok yapıda fazla yıkıntı, A tipi pek çok yapıda fazla yıkıntı görülür.

  156. Sayfa
  Baraj, bent ve köprülerde önemli hasarlar olur. Tren yolu rayları eğrilir.

  157. Sayfa
  Yeraltındaki borular kırılır ya da eğrilir. Asfalt ve parke yollarda kasisler oluşur.

  158. Sayfa


  159. Sayfa
  c) : Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar oluşabilir. Bazen 1 m. genişliğinde çatlaklar da olabilir.

  160. Sayfa
  Nehir teraslarında ve dik meyilli yerlerde büyük heyelanlar olur.

  161. Sayfa


  162. Sayfa
  Büyük kaya düşmeleri meydana gelir. Yeraltı su seviyesi değişir.

  163. Sayfa


  164. Sayfa
  Kanal, göl ve nehir suları karalar üzerine taşar. Yeni göller oluşabilir.

  165. Sayfa
  Yol ve caddeler kullanılmaz hale gelir. Yeraltındaki borular kırılır.

  166. Sayfa


  167. Sayfa
  (c) : Yer, yatay ve düşey doğrultudaki hareketler nedeniyle geniş yarık ve çatlaklar tarafından önemli biçimde bozulur.

  168. Sayfa
  Çok sayıda yer kayması ve kaya düşmesi meydana gelir. Kum ve çamur fışkırmaları görülür.

  169. Sayfa
  XII- YOK EDİCİ (Manzara Değişir)  (b) : Pratik olarak toprağın altında ve üstündeki tüm yapılar baştanbaşa yıkıntıya uğrar.

  170. Sayfa
  (c) : Yer yüzeyi büsbütün değişir. Geniş ölçüde çatlak ve yarıklarda, yatay ve düşey hareketlerin yön miktarları izlenebilir.

  171. Sayfa
  Kaya düşmeleri ve nehir versanlarındaki göçmeler çok geniş bir bölgeyi kaplarlar. Yeni göller ve çağlayanlar oluşur

  172. Sayfa
  ŞİDDET, ZEMİN İVMESİ, HIZ VE YAPI TİPLERİNDEKİ HASAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER  

  173. Sayfa
  ŞiddetZemin İvmesi (gal) (0.1-0.5 sn periyod aralığı için)Yer Titresiminin (0.5-2 sn periyod hızı cm/sn aralığı için)YAPI TİPLERİAxBxCxV12-151.0-2.0%5 Hafif hasar--VI25-502.1-4.0% 5 Orta Hasar % 50 Hafif Hasar%5 Hafif hasar-VII50-1004.1-8.0% 5 Yıkıntı % 50 Agır Hasar%5 Orta hasar% 5 Hafif hasarVIII100-2008.1-16.0% 5 Fazla Yıkıntı% 50 Yıkıntı%5 Yıkıntı % 50 Agır Hasar% 5 Agır hasar % 50 Orta HasarIX200-40016.1-32.0% 50 Fazla Yıkıntı% 5 Fazla Yıkıntı%50 Yıkıntı% 5 Yıkıntı % 50 Agır HasarX400-80032.1-64.0% 75 Fazla Yıkıntı%50 Fazla Yıkıntı% 5 Fazla Yıkıntı % 50 Yıkıntı

  174. Sayfa


  175. Sayfa


  176. Sayfa
  HATAYDA OLMUŞ DEPREMLER İlki 115 yılında olmak üzere tarih boyunca 10’a yakın büyük deprem yaşanan ve bu depremlerde 1 milyon civarında can kaybı olan Hatay’da, en son 137 yıl önce yıkıcı deprem oldu.

  177. Sayfa
  Ortalama 110 yılda bir deprem olduğuna dikkat çekilerek, uzmanlar tarafından yeni yıkıcı bir deprem beklendiği sık sık dile getiriliyor.

  178. Sayfa
  TARİHTE HATAY DEPREMLERİ: M.Ö. 69’da Antakya ve bazı Arap kentlerinde 170 bin kişi öldü. Kıbrıs ve Mısır da etkilendi.

  179. Sayfa
  - 29 Mayıs 526’de 250 - 300 bin ölü.- 29 Kasım 528’de Antakya, Samandağ ve Lazkiye’de 5 bin ölü.- 31 Ekim 588’de 60 bin ölü.- 847’de 20 bin ölü.

  180. Sayfa
  8 Mart 1053’de 10 bin ölü.20 Haziran 1170’de 80 bin ölü.13 Ağustos 1822’de Gaziantep, Antakya, İslahiye ve Halep arasındaki alan bütünüyle tahrip olup yıkıldı. Tsunami oldu, 30 ile 60 bin arasında ölü.

  181. Sayfa
  3 Nisan 1872’de Antakya ve Samandağ’ındaki evlerin yüzde 70’i yıkıldı. Yaklaşık 1000 ölü.

  182. Sayfa
  25 Aralık 1996’da merkezi Samandağ olan Hatay’daki deprem 5.5 büyüklüğünde oldu. Çevre illeri de salladı. Sonraki 36 saatte bazıları 4 büyüklüğünde 200 hafif deprem daha kaydedildi.

  183. Sayfa
  - Hatay’da 1997 yılında 22 Ocak’ta 5.5, 5.0 ve 4.8 büyüklüklerinde 3 büyük depremin ardından 24 saatte 400’ün üzerinde artçı deprem kaydı oldu.

  184. Sayfa
  DEPREM ÖNCESİ ALINACAK ÖNLEMLER

  185. Sayfa
  Yerleşim bölgelerini titizlikle belirlemeliyiz. Kaygan ve dere kenarlarını iskana açmamalıyız. Evimizi gevşek toprağa sahip meyilli yerlere yapmamalıyız.

  186. Sayfa


  187. Sayfa
  Yapıları deprem etkilerine karşı dayanıklı yapmalıyız. (Yapı Tekniğine ve İnşaat Yönetmeliğine uygun, sağlam olarak)

  188. Sayfa
  İmar planında konuta ayrılmış yerler dışındaki yerlere ev ve bina yapılmamalıdır. Dik yarların yakınına, dik boğaz ve vadilerin içine bina yapılmamalıdır.

  189. Sayfa
  DİK YARLARAVE VADİ İÇLERİNEYERLEŞİLMEZ

  190. Sayfa
  Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlarda bina yapılmamalıdırMevcut binaların dayanıklılıklarını arttırmalıyız.

  191. Sayfa


  192. Sayfa
  Sigorta sistemine dahil olmalıyız. ( 2010 yılı birinci deprem bölgesinde yer alan 100 metrekarelik bir konutun senelik sigorta bedeli 130 TL.= bir dairenin bedeli 150.000 TL)

  193. Sayfa
  Bu önlemlerin yanı sıra, günlük kullandığımız eşyalarımızın ev içerisine yerleştirilmesinde aşağıda sayılan önlemleri almalıyız.

  194. Sayfa


  195. Sayfa


  196. Sayfa
  Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemelerinin kayarak düşmesini önlemek için plastik tutucu malzeme kullanmalıyız.

  197. Sayfa


  198. Sayfa
  Soba ve diğer ısıtıcıları sağlam malzemelerle duvara veya yere sabitlemeliyiz. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyaları birbirine ve duvara tespit etmeliyiz.

  199. Sayfa
  Duvar bölmeleri ve panoları zikzak düzende yerleştirip, yere tespit etmeliyiz.- Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazları bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde tespit etmeliyiz.

  200. Sayfa


  201. Sayfa
  Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeleri düşmeyecek bir konumda sabitlemeli ve kırılmayacak bir şekilde depolamalıyız. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler koymalıyız.

  202. Sayfa
  - Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortalarını otomatik hale getirmeliyiz.

  203. Sayfa
  - Binadan acilen kaçmak için kullanılacak yollardaki tehlikeleri ortadan kaldırmalı, bu yolları işaretlemeli, buralara gereksiz eşya ve malzeme koymamalıyız.

  204. Sayfa
  - Bir deprem planı hazırlayıp, bu plana göre nasıl davranmamız gerektiğinin tatbikatını zaman zaman yapmalıyız.

  205. Sayfa
  - Bina yönetimince önceden belirlenen, mesken veya işyerinin özelliği ve büyüklüğüne göre uygun yangın söndürme cihazını mutlaka bulundurmalı ve periyodik bakımlarını da yaptırmalıyız.

  206. Sayfa


  207. Sayfa
  Asansörlerin kapı yanlarına "DEPREM SIRASINDA KULLANILMAZ" levhası asmalıyız.

  208. Sayfa
  ACİL YARDIM ÇANTASI Gerekli İlk yardım malzemesi, yedek pil ve pilli radyo, el feneri, temizlik malzemeleri, sinyal düdüğü, mum, kibrit, kuru gıda ve bisküvi gibi malzemeleri bir çanta içerisinde her an hazır bir şekilde bulundurmalıyız.

  209. Sayfa
  DEPREM ÇANSINDA BULUNAN MALZEMELERİN FİYATI 300 Tl'dir.HAYAT KURTARIR

  210. Sayfa
  - Aile bireyleri ile topluca deprem sırasında nasıl korunacağımız hususunda sohbet ve alıştırmalar yapmalıyız.

  211. Sayfa
  DEPREM ESNASINDA BİNA İÇERİSİNDEALINACAK ÖNLEMLER

  212. Sayfa


  213. Sayfa
  Kesinlikle panik yapmamalıyız. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durmalıyız.

  214. Sayfa
  Varsa sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelmeli veya uzanmalıyız.

  215. Sayfa
  Başımızı iki elimizin arasında alarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korumalıyız. Sarsıntı geçene dek beklemeliyiz.

  216. Sayfa


  217. Sayfa
  Tekerlekli sandalyede isek tekerlekleri kilitleyerek başımızı ve boynumuzu korumaya almalıyız.

  218. Sayfa
  Mutfak, imalathane, laboratuar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazları kapatmalıyız.

  219. Sayfa
  Dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşmalıyız. Birinci maddede belirtildiği şekilde kendimizi korumalıyız

  220. Sayfa
  Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatmalıyız. Soba ve ısıtıcıları söndürmeliyiz. Diğer güvenlik önlemlerini almalıyız.

  221. Sayfa
  Daha önceden hazırlanmış acil durum çantası ile gerekli olan eşya ve malzemeyi yanımıza alarak derhal binayı daha önce tespit ettiğimiz yoldan terk edip toplanma bölgesine gitmeliyiz.

  222. Sayfa
  Merdiven, balkon, koridor ve geniş sahanlı yerlerden, kolonlardan ve pencerelerden uzaklaşmalıyız.

  223. Sayfa


  224. Sayfa
  MERDİVENDENUZAK DURMALIYIZ.

  225. Sayfa
  Okulda isek sınıfta kalarak sağlamsa sıra altlarına ya da sıra yanına birinci maddede belirtildiği şekilde başımızı korumalıyız.

  226. Sayfa


  227. Sayfa
  Kesinlikle asansör kullanmamalıyız. Asansörde isek kat çıkış düğmesine basarak asansörü terk etmeliyiz.

  228. Sayfa
  KESİNLİKLE ASANSÖR KULLANMAMALIYIZ

  229. Sayfa
  DEPREM ESNASINDA BİNA ***DIŞINDA***ALINACAK ÖNLEMLER

  230. Sayfa
  1- Enerji hatlarından, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşmalıyız. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olmalıyız.

  231. Sayfa


  232. Sayfa
  2- Deniz kıyısından uzaklaşmalıyız.

  233. Sayfa
  3- Toprak kayması, taş veya kaya düşebilecek yamaç altlarında bulunmamalıyız. Böyle bir ortamda isek en seri şekilde güvenli bir ortama geçmeliyiz.

  234. Sayfa


  235. Sayfa
  4- Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olmalıyız. 5- Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olmalıyız

  236. Sayfa
  DEPREM ANINDA ***ARAÇ KULLANIRKEN***YAPILMASI GEREKENLER

  237. Sayfa


  238. Sayfa
  1- Bulunduğumuz yer güvenli ise durmalı ve araç içinde kalmalıyız. Araç karayolunda seyir halinde ise; yolu kapatmadan sağa yanaşıp durmalıyız.

  239. Sayfa
  Kontak anahtarını yerinde bırakıp, pencereler kapalı olarak araç içerisinde beklemeliyiz. Ancak sarsıntı durduktan sonra açık alanlara gitmeliyiz.

  240. Sayfa
  2- Normal trafikten, ağaçlardan, direklerden ve enerji nakil hatlarından mümkün olduğu kadar uzaklaşmalıyız.3- Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse; aracı durdurmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.

  241. Sayfa
  4- Araç meskun mahallerde ise ya da güvenli bir yerde değilse; aracı durdurmalı, kontak anahtarı üzerinde bırakılarak aracı terk etmeli ve açık alanlara gitmeliyiz.

  242. Sayfa
  DEPREM ANINDA /// METRO VE DİĞER /// TOPLU TAŞIMA ARAÇLARINDAYAPILMASI GEREKENLER

  243. Sayfa
  1- Gerekmedikçe, kesinlikle metro ve trenden inmemeliyiz. Elektriğe kapılabilir veya diğer bir tren çarpabilir.

  244. Sayfa
  2- Trenin içinde, sıkıca tutturulmuş askı, korkuluk veya herhangi bir yere tutunmalıyız.

  245. Sayfa
  3- Metro veya tren personeli tarafından verilen talimatları izlemeliyiz.

  246. Sayfa


  247. Sayfa
  DEPREMDEN SONRA NE YAPMALIYIZ? * Ülkemizde her an deprem olabilir. Her birey “Depremle Yaşamayı Öğrenmek” zorundadır.

  248. Sayfa
  1. Kesinlikle panik yapmamalıyız. 2. Tüp, elektrik, su ve varsa doğalgazı kontrol etmeliyiz. Elektrik fişlerini prizden çekmeli veya şalteri kapatmalıyız. Su ve doğalgaz ana vanalarını kapatmalıyız.

  249. Sayfa


  250. Sayfa
  Öncelikle, hayatı tehdit eden durumları dikkate alın. Unutmayın ki, 72 saatten daha uzun bir süre yalnız başınıza kalabilirsiniz. • Evinizde hasar olup olmadığını kontrol edin.

  251. Sayfa
  • Kendinizin ve yanınızdaki diğer insanların yaralanma durumlarını kontrol edin; hızlı ve dikkatli bir şekilde ilk yardım uygulayın.

  252. Sayfa


  253. Sayfa
  5. Yangın kontrolü yapmalıyız, varsa sobaları söndürmeliyiz. 4. Sarsıntı kesilince önceden hazırladığımız afet çantası ile acil ihtiyaç duyulacak diğer malzemeleri (giysi, battaniye, su ve gıda gibi) yanımıza alarak derhal bulunduğumuz yeri önceden belirlediğimiz yollardan terk etmeli ve toplanma yerine gitmeliyiz.

  254. Sayfa
  6- Bulunduğunuz yerden ayrılıyorsanız yerinizi bildirin, acil durum çantanızı yanınıza alın.

  255. Sayfa


  256. Sayfa
  8. Yollarda hasta ve yaralı nakli yapılacağı için trafiği engellememeliyiz.9. Deprem hakkında söylenti ve dedikodulara inanmamalıyız.10. Aile içinde birbirimizle dayanışma halinde olmalıyız. Özellikle çocukları olayın etkisinden uzaklaştırmalıyız.

  257. Sayfa
  11. Yıkılan binalarda yardıma ihtiyacı olanlara kurtarma, ilkyardım ve enkaz kaldırma çalışmalarında yardımcı olmalıyız.12. İkinci sarsıntı ihtimaline karşı tedbirli olmalıyız.13. Telefon hatlarını meşgul etmemeliyiz.

  258. Sayfa
  • Elektrik, su ve havagazını kontrol etmek için bir cep feneri kullanın.Hasar yoksa hiçbirini kapatmayın. Sızan havagazı koku verecektir.

  259. Sayfa
  • Mevsim kış ise veya depremden kalma yıkıntılar, özellikle cam kırıkları varsa, sağlam, dayanıklı ayakkabı, eldiven ve giyecekler giyin.

  260. Sayfa
  • Kendi ailenizle ilgilendikten sonra komşularınızı kontrol edin. Deprem sonrası ilk yardım aile ve arkadaşlardan gelir.

  261. Sayfa


  262. Sayfa


  263. Sayfa
  • Acil yardıma ihtiyaç duyarsanız camlara bir yardım işareti not edin. • Ürkmüş evcil hayvanları sakinleştirin ve korumanıza alın.

  264. Sayfa
  • Size yakın mesafedeki lağım borularının kırıldığından şüphe ediyorsanız sifonu kullanmayın. • Davetsiz misafirlere karşı evinizi güvenlikte tutun.

  265. Sayfa
  • Pilli radyonuzu (veya araba radyosunu) açın ve acil durum talimatlarını dinleyin.

  266. Sayfa
  • Yıkılmış elektrik hatlarından en az on (10) metre uzak durun. Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgalar oluşması olasılığına karşı deniz kenarına yaklaşmaktan kaçının.

  267. Sayfa
  . Deniz kenarı yerleşimlerinde, dev dalgaların oluşması olasılığına karşı deniz kenarından uzaklaşmalıyız. . Toplu iskan bölgelerindeki kurallara ve yöneticilerin talimatına mutlaka uymalı, kargaşa, dedikodu ve huzursuzluğa izin vermemeliyiz.

  268. Sayfa
  DEPREM ESNASINDA DENİZKENARINDAN UZAKLAŞ

  269. Sayfa
  Özellikle iskan bölgelerinde halkın sağlığı için temizlik kurallarına uymalı ve uymayanları uyarmalıyız.Başkalarının da ihtiyacı olabileceğini düşünerek ihtiyacımızdan fazla yardım malzemesi talebinde bulunmamalıyız.

  270. Sayfa
  Kurulan Kriz Merkezlerine giderek, içinde bulunduğumuz durum hakkında bilgi vermeliyiz.

  271. Sayfa
  YIKINTI ALTINDA MAHSUR KALDIYSANIZ 1. Paniklemeden durumunuzu kontrol ediniz.2. Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için hayatınızı riske atacak hareketlere kalkışmayınız.

  272. Sayfa
  3. Biliniz ki kurtarma ekipleri en kısa zamanda size ulaşmak için çaba gösterecektir. 4. Enerjinizi en tasarruflu şekilde kullanmak için hareketlerinizi kontrol altında tutunuz.

  273. Sayfa


  274. Sayfa
  5. El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer, gaz tesisatlarına, zemine vurmak suretiyle varlığınızı duyurmaya çalışınız.

  275. Sayfa
  6. Sesinizi kullanabiliyorsanız kurtarma ekiplerinin seslerini duymaya ve onlara seslenmeye çalışınız. Ancak enerjinizi kontrollü kullanınız.

  276. Sayfa
  AFETSİZ GÜNLER TEMENNİ EDERİM.

  277. Sayfa
  Raziye KARAKUZUSivil Savunma Uzmanı Hatay Valiliği B Blok 3. Kat. HATAY  Tlf :( 0326) 214 96 20-21 Faks :(0326) 214 96 19

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Videoları

 • 5
  2 yıl önce

  Deprem dede deprem sonrasında yapılması gerekenleri anlatıyor. Animasyon video

 • 3
  2 yıl önce

  Deprem Öncesi ve Sonrasında Yapılması Gerekenler

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Deprem Sonrasında Yapılması Gerekenler
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)